περιβάλλον

Η εταιρεία μας είναι φιλική προς το περιβάλλον

Matrix Cera Ανησυχεί για το περιβάλλον. Εξασφαλίζουμε ότι όλα τα κεραμίδια και τα προϊόντα που κατασκευάζονται από εμάς συμμορφώνονται με την υποχρεωτική ποιότητα, την ασφάλεια και τα περιβαλλοντικά πρότυπα που διέπονται από την εθνική και διεθνή αγορά κεραμικών παραγωγής και τις οδηγίες ποιότητας.

Η ομάδα ελέγχου ποιότητας διασφαλίζει ότι τα προϊόντα πλακιδίων και υγιεινών που παράγονται από εμάς ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών. Ακολουθεί μια έντονη, δομημένη, προσαρμόσιμη και προσαρμόσιμη διαδικασία κατασκευής.

Η ομάδα ελέγχου ποιότητας ενθαρρύνει επίσης ολόκληρη την ομάδα και όλους τους εργαζόμενους να καινοτομούν τα προϊόντα μας με συνέπεια.

Για την αποδοτικότητα και την επιτυχία της παραγωγής, τόσο ο αυτοματισμός όσο και ο εκσυγχρονισμός είναι δύο κρίσιμες προόδους στο Matrix Cera.

Στο Matrix Cera, Η καινοτομία και η αριστεία δεν αφορά μόνο την κατασκευή πλακιδίων, αλλά πρόκειται επίσης για τη συνεργασία με την εξέλιξη της προμήθειας, της διαδικασίας παραγωγής, της διαδικασίας εκτύπωσης, της αλυσίδας εφοδιασμού, του καναλιού μάρκετινγκ, της διαδικασίας πωλήσεων, της εξυπηρέτησης πελατών και της φιλικής προς το περιβάλλον παραγωγής.

Σε όλη τη διαδικασία της κατασκευής πλακιδίων, ο ποιοτικός έλεγχος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Έτσι συμμορφώνουμε με τους αυστηρούς παράγοντες παραγωγής και την κατασκευή πλακιδίων που δεν βλάπτουν τη φύση.

Συμμετοχή και συνεργασία